Pravno obvestilo

Vsebina in materiali, ki so predstavljeni na tej spletni strani so last podjetja Uroš Podlesek s.p. in se ne smejo kopirati, razmnoževati ali uporabljati za kake druge namene razen prikazovanja na teh spletnih straneh, brez odobritve podjetja Uroš Podlesek s.p.


Podjetje Uroš Podlesek s.p. zagotavlja, da so vsi materiali objavljeni na teh spletnih straneh v skladu z zakoni RS in EU in ne vsebujejo nedovoljenih ali žaljivih vsebin.Podjetje Uroš Podlesek s.p. v nobenem primeru ni odgovorno za morebitne posledice, ki bi jih imel uporabnik teh spletnih strani iz naslova vsebine le teh.


Uporabnik teh spletnih strani se strinja s pogoji uporabe.